\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Chuyên đề hay

Bài toán thực tế - Ứng dụng tích phân và nguyên hàm - Có lời giải chi tiết

 

 

 

Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt xin chọn lọc một số dạng bài toán thực tế liên quan đến ứng dụng Tích phân và nguyên hàm,  các dạng bài toán này được Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt tuyển chọn từ các đề thi thử, các tài liệu, các sách tham khảo để đăng lên nhằm chia sẻ cho bạn đọc gần xa, ngoài ra còn có những chuyên đề Bài toán thực tế - Ứng dụng Hình học không gian, Bài toán thực tế - Ứng dụng Khảo sát hàm số và đạo hàm cũng sẽ được update theo từng tuần, mong bạn đọc đón xem và ủng hộ! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

 

Câu 1.    Trong Công viên Toán học có những mãnh đất hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp nhất tron toán học. Ở đó có mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là  $16{y^2} = {x^2}left( {25 - {x^2}} 
ight)$ như hình vẽ bên. Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong hệ trục tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài l mét.

 

 

A. S = frac{{125}}{6}{m^2}               B. S = frac{{125}}{4}{m^2}            C. S = frac{{250}}{3}{m^2}          D. S = frac{{125}}{3}{m^2}

 

Lời giải:

 

 

 

Câu 2. Một vật chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian t  là a(t) = 3t + t2. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng 10s kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

 

A. frac{{3400}}{3} m               B. frac{{4300}}{3} m             C. frac{{130}}{3} m           D. 130 m

 

Lời giải:

 

Câu 3. Gọi h(t) (m) là mức nước ở bể chứa sau khi bơm nước được t phút. Biết h(t) = frac{1}{{24}}sqrt[3]{{t + 27}} và lúc đầu bể không có nước. Tính mức nước ở bể khi bơm được 37 phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. h = 5,47 m           B. h = 7,29 m                C. h = 7,30 m                D. h = 5,46 m

Lời giải:

 

 

Câu 4. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường parabol)

 

 

A. 19 m                   B. 21 m3                         C. 18 m                       D. 40 m3

 

Lời giải:

 

 

Câu 5.  Một ô tô đang chạy với vận tốc 18m/s thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -36t + 18 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 3,5 m                    B. 4,5 m                         C. 5,5 m                         D. 6,5 m

 

Lời giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác
Bài toán thực tế - Ứng dụng Khảo sát hàm số và đạo hàm là một chuyên đề được Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt chọn lọc từ nhiều nguồn tài liệu để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt xin chọn lọc một số dạng bài toán thực tế liên quan đến ứng dụng Hình học không gian, các dạng bài toán này được Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt tuyển chọn từ các đề thi thử, các tài liệu, các sách tham khảo để đăng lên nhằm chia sẻ cho bạn đọc gần xa, chuyên..
Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1