\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Học phí gia sư

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO DÀNH CHO PHỤ HUYNH - HỌC SINH

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

 

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lá, 1, 2 800.000 1.300.000
3, 4, 5 900.000 1.500.000
6,7 1.000.000 1.600.000
8, 9,10 1.200.000 1.800.000
11, 12 1.400.000 2.000.000
LTDH 1.800.000 2.400.000
Ngoại Ngữ, Tin Học 1.400.000 1.800.000

 

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

 

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lá, 1, 2,3, 4, 5 1.000.000 2.000.000
6,7 1.300.000 2.100.000
8, 9,10 1.600.000 2.400.000
11, 12 1.800.000 2.600.000
LTDH 2.400.000 3.000.000
Ngoại Ngữ, Tin Học 1.600.000 2.400.000

 

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

 

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lá, 1, 2, 3, 4 1.300.000 2.500.000
5,6,7 1.600.000 2.600.000
8, 9,10 2.000.000 3.000.000
11, 12 2.200.000 3.200.000
LTDH 3.000.000 4.000.000
Ngoại Ngữ, Tin Học 2.000.000 3.000.000

 

Lưu Ý: Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1