\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Lớp hiện có

Báo bài lớp 1

Mã lớp: 1003

1/ LỚP: 1                   MÔN: Báo Bài 

2/ HỌC PHÍ:   2tr /tháng

3/ ĐỊA CHỈ: Chợ Thanh Đa - Quận Bình Thạnh

4/ YÊU CẦU:  SV

5/ THỜI GIAN:  5b/tuần (tối)

6/ Ghi chú: Phí 20%

7/ SỐ ĐIỆN THOẠI: 01684536315 - 0946251920

Đăng ký nhanh

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1