\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Lớp hiện có

Gia sư dạy kèm báo bài lớp 1 và lớp 6

Mã lớp: 1003

1/ LỚP: 1 & 6                MÔN: Báo bài lớp  (kèm thêm Tiếng Anh)

2/ HỌC PHÍ:   2,2tr /tháng

3/ ĐỊA CHỈ: Quang Trung, Gò Vấp

4/ YÊU CẦU:  GV Nữ

5/ THỜI GIAN: 3 buổi (2h)

6/ Ghi chú: Phí 20%

7/ SỐ ĐIỆN THOẠI: 01684536315 - 0946251920

Đăng ký nhanh

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1