\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Lớp hiện có

Lớp 8 - Tiếng Anh

Mã lớp: 1008

1/ LỚP: 8                  MÔN: Tiếng Anh

2/ HỌC PHÍ:   1,2tr /tháng

3/ ĐỊA CHỈ: Nguyễn Văn Quá - P. Đông Hưng Thuận - Quận 12

4/ YÊU CẦU:  SV

5/ THỜI GIAN:  3b/tuần (tối 7h học)

6/ Ghi chú: Phí 20%

7/ SỐ ĐIỆN THOẠI: 01684536315 - 0946251920

Đăng ký nhanh

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1