\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Lớp hiện có

Tin học Lớp 8

Mã lớp: 1008

1/ LỚP: 8                     MÔN: Tin học

2/ HỌC PHÍ:   2 tr/tháng

3/ ĐỊA CHỈ: Điện Biên Phủ - P.3 - Q. 3

4/ YÊU CẦU:  GV tin học or SV CNTT

5/ THỜI GIAN:  3b/tuần

6/ Ghi chú: Phí 20%

7/ SỐ ĐIỆN THOẠI: 01684536315 - 0946251920

Đăng ký nhanh

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1