\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Nội quy nhận lớp

1. QUY TRÌNH NHẬN LỚP

Giáo viên và sinh viên sau khi thấy lớp phù hợp ở mục lớp dạy cần gia sư thì vui lòng liên hệ:

Gia sư gọi: 01684536315 - 0946251920 (Thầy Nhân)

Khi tới trung tâm nhận lớp, sinh viên vui lòng mang theo: thẻ sinh viên + CMND.Đối với giáo viên: bằng tốt nghiệp hoặc thẻ giáo viên + CMND


2. LỆ PHÍ NHẬN LỚP

Phí nhận lớp của giáo viên: 30% (các lớp từ lớp lá đến lớp 12)

Phí nhận lớp của sinh viên: 30% (các lớp từ lớp lá đến lớp 12)

Các lớp tin học, đàn,vẽ,anh văn giao tiếp,, luyện thi đại học là: 20%

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:20%

Trung tâm chỉ thu phí 1 tháng đầu tiên

Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1