\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Vật Lý Đại Học
Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt tổng hợp bộ sưu tập tài liệu Quantum Mechanics - Cơ học lượng tử
Để có thể tìm hiểu rõ hết các vấn đề này Trung Gia Sư Nhân Tài Việt sẽ tổng hợp các bộ tài liệu về Vật lý Nguyên tử - Hạt nhân để các bạn đọc gần xa cũng như các bạn sinh viên đang theo học ngành Vật lý nói chung và đặc biệt ngành Vật lý hạt nhân nói riêng.
Để giúp cho sinh viên dễ dàng nắm bắt được các vấn đề cốt lõi của kiến thức về điện từ học, Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt có tổng hợp một số tài liệu, giáo trình, bài giảng của điện từ học để các bạn tham khảo cũng như làm nguồn tài liệu khi học môn Vật lý đại cương.
Thiên văn chỉ được dạy ở bậc đại học của các trường chuyên dạy về Vật lý ở mức độ bắt đầu với thời lượng rất ít ỏi, tài liệu sách vở nghèo nàn. Chính vì vậy Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt có tổng hợp lại một số giáo trình, đề cương, bài viết cần thiết về môn Thiên Văn để..
Để tìm hiểu rõ về thông số trạng thái nói trên Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tuyển chọn bộ tài liệu về Nhiệt học, mong các bạn đọc tham khảo thêm.
Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt xin giới thiệu bộ sưu tập các giáo trình, bài giảng, tài liệu, bài tập về Cơ học đại cương dành cho các bạn sinh viên học ngành kỹ thuật và sư phạm cũng như những bạn yêu thích Vật lý.
Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt xin tuyển chọn bộ tài liệu Điện động lực học để cho các bạn đọc gần xa cũng như các bạn sinh viên đang theo học ngành Vật lý và ngành kỹ thuật tham khảo thêm, mong rằng sẽ giúp ít một phần nào đó!
Chính vì lý lý do đó, Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt xin tuyển chọn bộ tài liệu Vật lý thống kê để các bạn sinh viên của ngành Vật lý lý thuyết nói riêng và Vật lý học nói chung tham khảo thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1