\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n \\r\\n

Vui lòng liên hệ

0168 453 6315 - 094 625 1920

Vật Lý Đại Học
Học phần Cơ học lượng tử là môn học bắt buộc đối với mọi sinh viên ngành Vật lý (gồm chuyên ngành phương pháp giảng dạy Vật lý, Vật lý lý thuyết, Vật lý tính toán, Vật lý hạt nhân, ...) nhằm bổ sung cho sinh viên sau này phát triển thêm. Với mục tiêu như trên, Trung tâm Gia sư Nhân Tài Việt..
Hỗ trợ trực tuyến
Tel Thầy Nhân: 01684536315
Yahoo Zalo: 0946251920
Skype Skype: nhandhsp
Email Email: daykem.nhantaiviet@gmail.com
Bản đồ
Gia sư tiêu biểu
Gia sư 2
Gia sư 1