98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo Vương

98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo Vương

98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo Vương

98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản - Tác giả Nguyễn Bảo Vương

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo Vương, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook 98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo Vương gồm nội dụng sau đây:

Ví dụ 1: Cho hàm số  \( y={{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m  \) có đồ thị  \( ({{C}_{m}}) \). Xác định  \( m>1 \) để đồ thị  \( ({{C}_{m}}) \) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi  \( ({{C}_{m}}) \) và trục Ox có diện tích phần phía trên trục Ox bằng diện tích phần phía dưới trục OX.

Hướng dẫn giải:

Đồ thị hàm số cắt Ox tại 4 diêm phân biệt  \( \Leftrightarrow {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m=0 \)   (1) 4 nghiệm phân biệt  \( \Leftrightarrow {{t}^{2}}-(m+1)t+m=0 \)    (2) có 2 nghiệm dương phân biệt  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & \Delta ={{(m+1)}^{2}}-4m>0 \\  & m+1>0 \\  & m>0 \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow 0<m\ne 1 \)

Với  \( 0<m\ne 1 \) thì phương trình (2) có 2 nghiệm là t = 1, t =m vì m < 1 nên 4 nghiệm phân biệt của (1) theo thứ tự tăng là:  \( -\sqrt{m},-1,1,\sqrt{m} \)

Theo bài toán, ta có: \({{S}_{{{H}_{1}}}}={{S}_{{{H}_{2}}}}\Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1}{\left| {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m \right|dx}=\int\limits_{1}^{\sqrt{m}}{\left| {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m \right|dx}\)

\(\Leftrightarrow \int\limits_{0}^{1}{\left[ {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m \right]dx}=\int\limits_{1}^{\sqrt{m}}{\left[ {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m \right]dx}\)

\(\Leftrightarrow \int\limits_{1}^{\sqrt{m}}{\left[ {{x}^{4}}-(m+1){{x}^{2}}+m \right]dx}=0\)\(\Leftrightarrow \left. \left( \frac{{{x}^{5}}}{5}-(m+1)\frac{{{x}^{3}}}{3}+mx \right) \right|_{0}^{\sqrt{m}}=0\)

 \( \Leftrightarrow \frac{m}{5}-\frac{m+1}{3}+1=0\Leftrightarrow m=5 \)

Vậy m = 5 thỏa bài toán.

Ví dụ 2: Tìm các giá trị tham số  \( m\in \mathbb{R} \) sao cho: \(y={{x}^{4}}-({{m}^{2}}+2){{x}^{2}}+{{m}^{2}}+1\), có đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi (Cm) với trục hoành phía trên Ox có diện tích bằng  \( \frac{96}{15} \).

Hướng dẫn giải:

Đồ thị hàm số cắt Ox tại 4 điểm phân biệt  \( \Leftrightarrow {{x}^{4}}-({{m}^{2}}+2){{x}^{2}}+{{m}^{2}}+1=0 \) hay  \( ({{x}^{2}}-1)({{x}^{2}}-{{m}^{2}}-1)=0\) có 4 nghiệm phân biệt, tức  \( m\ne 0 \)

Với  \( m\ne 0 \) thì phương trình (*) có 4 nghiệm phân biệt  \( \pm 1;\pm \sqrt{{{m}^{2}}+1} \)

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (Cm) với trục hoành phần phái trên trục hoành là:

 \( S=2\int\limits_{0}^{1}{\left[ {{x}^{4}}-({{m}^{2}}+2){{x}^{2}}+{{m}^{2}}+1 \right]dx}=\frac{96}{15} \)

 \( \Leftrightarrow \frac{20{{m}^{2}}+16}{15}=\frac{96}{15}\Leftrightarrow m=\pm 2 \)

Vậy,  \( m=\pm 2 \) thỏa bài toán.

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Toán online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: 98 Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng tích phân cơ bản – Tác giả Nguyễn Bảo VươngGia sư dạy kèm môn Toán, Gia sư Toán online, Gia sư online, gia sư dạy kèm, trung tâm gia sư, dạy toán online, gia sư online môn toán, gia sư luyện thi đại học online, nhận dạy kèm toán 12!

Nguồn: Sưu tầm