2000 bài tập vật lý chuyên đề và phân dạng trích từ các đề thi các năm – Lời giải chi tiết

đề thi vật lý chuyên đề

Trung tâm gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới bộ sưu tập bài tập vật lý chuyên đề và phân dạng bài tập trích từ đề thi thử các năm của các trường THPT cả nước Việt Nam. 

[lwptoc numerationSuffix=”dot”]

2000 Bài tập môn Vật lý phân dạng theo từng chuyên đề có lời giải chi tiết

Bài tập Vật Lý và Chuyên đề – Năm 2015

1. Chuyên đề bài tập Dao động điều hòa 

2. 345 bài tập chuyên đề Dao động điều hòa – Có lời giải chi tiết

3. 195 bài tập chuyên đề Sóng cơ – Có lời giải chi tiết

4. 347 bài tập chuyên đề Điện xoay chiều – Có lời giải chi tiết

5. 98 bài tập chuyên đề Dao động và sóng điện từ – Có lời giải chi tiết

6. 148 bài tập chuyên đề Sóng ánh sáng – Có lời giải chi tiết

7. 84 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng – Có lời giải chi tiết

Bài tập Vật Lý chuyên đề và phân dạng – Năm 2016

1. 269 bài tập chuyên đề Dao động điều hòa – Có lời giải chi tiết

2. 164 bài tập chuyên đề Sóng cơ và sóng âm – Có lời giải chi tiết

3. 245 bài tập chuyên đề Điện xoay chiều – Có lời giải chi tiết

4. 91 bài tập chuyên đề Dao động điện từ tự do và sóng điện từ – Có lời giải tiết

5. 137 bài tập chuyên đề Sóng ánh sáng – Có lời giải chi tiết

6. 52 bài tập chuyện Lượng tử ánh sáng – Có lời giải chi tiết

 

 

2000 bài tập vật lý chuyên đề và phân dạng trích từ các đề thi các năm – Lời giải chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên