Các dạng toán nâng cao về dao động cơ và sóng cơ

Các dạng toán nâng cao về dao động cơ và sóng cơ

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý - Trần Nguyên Tường

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Các dạng toán nâng cao về dao động cơ và sóng cơ, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Các dạng toán nâng cao về dao động cơ và sóng cơ gồm nội dụng sau đây:

Bài 1. Hai mũi nhọn S1, S2 ban đầu cách nhau 8 cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, được đặt chạm nhẹ vào mặt nước. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s.

a) Gõ nhẹ cần rung cho hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng \( u=A\cos 2\pi ft \). Viết phương trình dao động của điểm M1 cách đều S1, S2 một khoảng d = 8 cm..

b) Tìm trên đường trung trực của S1, S2 điểm M2 gần M1 nhất và dao động cùng pha với M1.

c) Cố định tần số rung, thay đổi khoảng cách S1S2. Để lại quan sát được hiện tượng giao thoa ổn định trên mặt nước, phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu? Với khoảng cách ấy thì giữa S1, S2 có bao nhiêu điểm có biên độ cực đại. Coi rằng khi có giao thoa ổn định thì hai điểm S1S2 là hai điểm có biên độ cực tiểu.

Lời giải:


a) \( \lambda =\frac{v}{f}=0,8\text{ }cm \) và \( {{d}_{1}}={{d}_{2}}=8\text{ }cm \).

Ta có phương trình dao động sóng tổng hợp tại M1:

 \( {{u}_{{{M}_{1}}}}=2A\cos \frac{\pi ({{d}_{2}}-{{d}_{1}})}{\lambda }\cos \left[ 200\pi t-\frac{\pi ({{d}_{1}}+{{d}_{2}})}{\lambda } \right] \)

Với  \( {{d}_{1}}+{{d}_{2}}=16\text{ }cm=20\lambda \)  và  \( {{d}_{2}}-{{d}_{1}}=0 \), ta được: \( {{u}_{{{M}_{1}}}}=2A\cos \left( 200\pi t-20\pi  \right) \)

b) Hai điểm M2 và M2’ gần M1 ta có:

 \( {{S}_{1}}{{M}_{2}}=d+\lambda =8+0,8=8,8\text{ }cm \) và  \( {{S}_{1}}{{M}_{2′}}=d-\lambda =8-0,8=7,2\text{ }cm \)

Do đó:  \( I{{M}_{2}}=\sqrt{{{S}_{1}}M_{2}^{2}-{{S}_{1}}{{I}^{2}}}=\sqrt{8,{{8}^{2}}-{{4}^{2}}}=7,84\text{ }cm \)

 \( I{{M}_{1}}={{S}_{1}}I\sqrt{3}=4\sqrt{3}\approx 6,93\text{ }cm \)

Suy ra:  \( {{M}_{1}}{{M}_{2}}=7,84-6,93=0,91\text{ }cm \)

Tương tự: \(I{{{M}’}_{2}}=\sqrt{{{S}_{1}}{{{{M}’}}_{2}}-{{S}_{1}}{{I}^{2}}}=\sqrt{7,{{2}^{2}}-{{4}^{2}}}=5,99\text{ }cm\)

 \( \Rightarrow {{M}_{1}}{{{M}’}_{2}}=6,93-5,99=0,94\text{ }cm \)

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Vật lý tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Vật lý online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Các dạng toán nâng cao về dao động cơ và sóng cơGia sư dạy kèm môn vật lý, bài toán nâng cao dao động điều hòa, Gia sư lý online, Gia sư online, nhận dạy kèm vật lý, bài tập sóng cơ nâng cao, bài tập dao động điều hòa nâng cao

Nguồn: Sưu tầm