Chuyên đề tổng hợp hóa học 12

28 Tháng Chín, 2020

23 trọng điểm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 23 trọng điểm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp, xin mời bạn đọc gần […]
28 Tháng Chín, 2020

Giải chi tiết 95 bài tập hóa vô cơ hay và khó – Phạm Công Tuấn Tú

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Giải chi tiết 95 bài tập hóa vô cơ hay và khó – Phạm Công […]
28 Tháng Chín, 2020

199 bài tập lí thuyết tổng hợp nắm chắc 6 điểm Hóa học – Nguyễn Thành

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 199 bài tập lí thuyết tổng hợp nắm chắc 6 điểm Hóa học – Nguyễn […]
28 Tháng Chín, 2020

Tóm tắt lý thuyết hóa học vô cơ

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Tóm tắt lý thuyết hóa học vô cơ, xin mời bạn đọc gần xa đón […]
28 Tháng Chín, 2020

Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học – Tập 1 (Vô cơ) – Cao Cự Giác

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài tập lý thuyết và thực nghiệm Hóa học – Tập 1 (Vô cơ) – […]
28 Tháng Chín, 2020

Chắc lọc tinh túy môn Hóa – Trần Phương Duy

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chắc lọc tinh túy môn Hóa – Trần Phương Duy, xin mời bạn đọc gần […]
28 Tháng Chín, 2020

Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học – Nguyễn Xuân Trường

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chinh phục câu hỏi lý thuyết Hóa học – Nguyễn Xuân Trường, xin mời bạn […]
28 Tháng Chín, 2020

Hướng dẫn giải nhanh BTTN hóa học 12 – Cao Cự Giác

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hướng dẫn giải nhanh BTTN hóa học 12 – Cao Cự Giác, xin mời bạn […]
28 Tháng Chín, 2020

Hướng dẫn ôn tập kì thi THPTQG môn Hóa học – Vũ Anh Tuấn

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hướng dẫn ôn tập kì thi THPTQG môn Hóa học – Vũ Anh Tuấn, xin […]