Tổng hợp đề thi môn Vật lý THPTQG từ năm 2008 đến 2019

gia sư dạy kèm vật lý luyện thi đại học

Trung tâm gia sư Nhân Tài Việt xin giới thiệu “Tổng hợp đề thi môn Vật lý THPTQG từ năm 2008 đến 2019”. Đây là chuyên  mục tổng hợp các đề thi môn vật lý THPTQG, đề thi đại học – cao đẳng, đề thi tốt nghiệp và đề thi tham khảo, minh họa của bộ giáo dục công bố các năm gần đây nhất! Nhằm giới hiệu cho các bạn học sinh đang luyện thi môn vật lý THPTQG tốt nhất và cũng như nguồn tài liệu cho các bạn gia sư dạy kèm môn vật lý hay các quý thầy cô đang giảng dạy môn vật lý nói chung!

Phụ huynh và các bạn học sinh có nhu cầu cần gia sư dạy kèm tại nhà môn vật lý, hãy liên hệ với trung tâm gia sư chúng tôi theo số hotline: 094.625.1920 (zalo) – Gặp thầy Nhân!

[lwptoc numeration=”decimalnested” numerationSuffix=”dot” title=”Bộ đề thi môn vật lý THPTQG gồm các năm:”]

đề thi môn vật lý thptqg - trung tâm gia sư nhân tài việt

Đề thi môn vật lý THPTQG năm 2019

Đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 ((công bố ngày 6/12/2018))

Đề thi môn VẬT LÝ  

Đề thi môn vật lý THPTQG năm 2018

Mã đề 201

Mã đề 202

Mã đề 203

Mã đề 204

Mã đề 205

Mã đề 206

Mã đề 207

Mã đề 208

Mã đề 209

Mã đề 210

Mã đề 211

Mã đề 212

Mã đề 213

Mã đề 214

Mã đề 215

Mã đề 216

Mã đề 217

Mã đề 218

Mã đề 219

Mã đề 220

Mã đề 221

Mã đề 222

Mã đề 223

Mã đề 224

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ tất cả các mã đề vật lý năm 2018

 

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia (công bố ngày 24/1/2018)
 Đề thi tham khảo môn vật lý THPTQG 2018  

Đề thi môn Vật lý THPTQG năm 2017

Mã đề 201

Mã đề 202

Mã đề 203

Mã đề 204

Mã đề 205

Mã đề 206

Mã đề 207

Mã đề 208

Mã đề 209

Mã đề 210

Mã đề 211

Mã đề 212

Mã đề 213

Mã đề 214

Mã đề 215

Mã đề 216

Mã đề 217

Mã đề 218

Mã đề 219

Mã đề 220

Mã đề 221

Mã đề 222

Mã đề 223

Mã đề 224

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPTQG tất cả các mã đề năm 2017

 

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 14/5/2017) Đề thi lần 3  
Đề thi & Đáp án minh họa lần 2 THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 20/1/2017) Đề thi thử nghiệm môn Vật lý  
Đề thi & Đáp án minh họa lần 1 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Đề thi lần 1 1D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D 10C 11B 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A 19A 20D 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28A 29A 30D 31C 32C 33D 34A 35C 36C 37D 38A 39A 40A

Năm 2016

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

Năm 2015

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

 

Đề thi minh họa Đề thi và đáp án MÔN VẬT LÝ

Năm 2014

Khối A, A1 Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý (Khối A, A1) Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

 

THI TỐT NGHIỆP THPT

HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ       ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ
HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

Năm 2013

Khối A, A1 Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý (Khối A, A1) Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

 

THI TỐT NGHIỆP THPT

HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ  ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

Năm 2012

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Đề thi môn Lý

Đáp án môn Lý

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý (Khối A, A1) Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

 

THI TỐT NGHIỆP THPT

HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ  ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 

Năm 2011

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý

 

THI TỐT NGHIỆP THPT

HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG   Đáp án MÔN VẬT LÝ
HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   Đáp án MÔN VẬT LÝ

Năm 2010

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý  Đáp án môn Lý

Năm 2009

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Đề thi môn Lý

Đáp án môn Lý

Năm 2008

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Đề thi môn Lý Đáp án môn Lý

 

Tổng hợp đề thi môn Vật lý THPTQG từ năm 2008 đến 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên