Luyện giải đề trước kỳ thi – Môn Vật lý – Nguyễn Anh Vinh

Luyện giải đề trước kỳ thi - Môn Vật lý - Nguyễn Anh Vinh

Luyện giải đề trước kỳ thi - Môn Vật lý - Nguyễn Anh Vinh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Luyện giải đề trước kỳ thi – Môn Vật lý – Nguyễn Anh Vinh, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi – Môn Vật lý – Nguyễn Anh Vinh gồm nội dụng sau đây:

Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):

Câu 1. Một mddd với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tắt dần. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là  \( 10\mu C \) và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là  \( 10\pi \text{ }A \). Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là:

A. \( 1\text{ }\mu s \)

B. \( 2\text{ }\mu s \)

C.  \( 0,5\text{ }\mu s \)        

D.  \( 6,28\text{ }\mu s \)

Câu 2. Một đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần  \( 80\text{ }\Omega \) , một cuộn dây có điện trở thuần  \( 20\text{ }\Omega \) , có độ tự cảm 0,318 H và một tụ điện có điện dung  \( 15,9\text{ }\mu F \). Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200 V, có tần số 50 Hz và pha ban đầu bằng  \( \frac{\pi }{4} \). Viết biểu thức của dòng điện.

A. \( i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\text{ }A \)

B.  \( i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\text{ }A \)    

C.  \( i=2\cos \left( 100\pi t \right)\text{ }A \)   

D.  \( i=2\cos \left( 100\pi t+\frac{3\pi }{4} \right)\text{ }A \)

Câu 3. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. nửa giá trị cực đại

B. cực đại

C. một phần tư giá trị cực đại

D. 0

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 0,5 tốc độ cực đại là

A. T/3

B. 2T/3

C. T/6

D. T/2

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Vật lý tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Vật lý online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Luyện giải đề trước kỳ thi – Môn Vật lý – Nguyễn Anh VinhGia sư dạy kèm môn vật lý, Gia sư lý online, Gia sư online, nhận dạy kèm vật lý

Nguồn: Sưu tầm