Mega luyện đề THPTQG môn Hóa học – Chu Thị Hạnh

Mega luyện đề THPTQG môn Hóa học - Chu Thị Hạnh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Mega luyện đề THPTQG môn Hóa học – Chu Thị Hạnh, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Mega luyện đề THPTQG môn Hóa học – Chu Thị Hạnh gồm một số nội dung chính sau:

Đề đánh giá năng lực hiện tại

Câu 1. Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy, X đẩy được kim loại T ra khỏi muối, Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T theo thứ tự là

A. Al, Na, Cu, Fe       B. Na, Fe, Al, Cu       C. Na, Al, Fe, Cu          D. Al, Na, Fe, Cu

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,55         B. 19,70              C. 9,85                  D. 39,40

 Câu 3. Xà phòng hóa 14,43 gam este CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. Khối lượng NaOH trong dung dịch cần dùng là

A. 7,8 gam        B. 6,00 gam         C. 9,30 gam          D. 8,74 gam  

Phụ huynh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Hóa vui lòng liên hệ: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân.

 

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ khóa: Mega luyện đề THPTQG môn Hóa học – Chu Thị Hạnh, trung tâm gia sư dạy kèm, dạy kèm hóa học 12, gia sư nhân tài việt, dạy kèm môn hóa, dạy kèm môn hóa tại nhà, gia sư, gia sư dạy kèm online, dạy kèm online môn hóa 12, dạy kèm online 1 kèm 1, luyện thi đại học hóa học, ôn thi đại học hóa học 

Nguồn: Sưu tầm

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

error: Content is protected !!