Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từ

Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từ

Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từ

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từ, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từ gồm nội dụng sau đây:

Câu 1: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L, thì mạch thu được sóng có bước sóng  \( {{\lambda }_{1}}=30\text{ }m \). Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L có mạch thu được sóng có bước sóng  \( {{\lambda }_{2}}=40\text{ }m \). Khi mắc nối tiếp tụ  \( C=\frac{{{C}_{1}}.{{C}_{2}}}{{{C}_{1}}+{{C}_{2}}} \) với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng

A. 70 m

B. 120 m

C. 50 m

D. 24 m

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.

B. Sóng điện từ là sóng ngang .

C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn vuông pha với nhau.

D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng: i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai

đầu cuộn dây tại thời điểm t; I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I0

A. \( \left( I_{0}^{2}-{{i}^{2}} \right)\frac{L}{C}={{u}^{2}} \)

B.  \( \frac{C}{L}\left( I_{0}^{2}-{{i}^{2}} \right)={{u}^{2}} \)     

C.  \( \left( I_{0}^{2}+{{i}^{2}} \right)\frac{L}{C}={{u}^{2}} \)

D.  \( \frac{C}{L}\left( I_{0}^{2}+{{i}^{2}} \right)={{u}^{2}} \)

Câu 4: Mạch dao động có C = 12 nF ,  \( L=6\text{ }\mu H \). Do mạch có  \( R=0,5\text{ }\Omega \)  nên dao động trong mạch tắt dần. Để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0 = 10 V thì phải bổ sung cho mạch năng lượng một công suất là

A. 5 mW

B. 50 mW

C. 25 mW      

D. 20 mW

Câu 5: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện với cuộn cảm có độ tự cảm L = 2.10-5 H. Hỏi phải điều chỉnh tụ điện của mạch có điện dung là bao nhiêu để bắt được sóng điện từ có bước sóng 250m?

A. 25,8 μF

B. 12 μF

C. 880 pF

D. 1,8 μF

Câu 6: Một mạch dao động điện từ tự do tần số có thể biến đổi trong khoảng từ 10 MHz đến 160 MHz bằng

cách thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ phẳng. Với dải tần số này thì khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi

A. 256 lần.

B. 4 lần.

C. 160 lần.

D. 16 lần.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha nhưng theo hai phương vuông góc

với nhau.

B. Sóng điện từ là sóng ngang trong mọi môi trường.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động theo hai phương vuông góc với nhau nên chúng vuông pha nhau.

D. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian theo thời gian.

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Vật lý tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Vật lý online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm Mạch dao động và sóng điện từGia sư dạy kèm môn vật lý, Gia sư lý online, ôn thi đại học môn vật lý 12, Gia sư online, gia sư môn lý 12, nhận dạy kèm vật lý

Nguồn: Sưu tầm