Kính chào quý Phụ Huynh, cùng các em học sinh! Để tiện tìm gia sư phù hợp cho con em của phụ huynh cũng như cho các em học sinh, xin mời quý phụ huynh và các em học sinh điền vào mẫu thông tin tìm gia sư sau!

Khi nào có gia sư phù hợp, Trung tâm gia sư Nhân Tài Việt sẽ liên hệ với quý huynh và các học sinh sớm nhất! Cảm ơn!

Mẫu Đăng Ký Tìm Gia Sư Dạy Kèm!

Bảng Giá Học Phí Tham Khảo (Học Phí 1 Tháng Của Gia Sư)

Lưu ý:

+ Bảng học phí trên là học phí 1 tháng của gia sư

+ Học phí có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu của phụ huynh và gia sư.

+ Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên. Đối với trường hợp tăng thêm giờ học (tăng 30 phút + 200.000đ; tăng 1 tiết (45 phút) + 300.000đ)

+ Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +300.000đ, thêm 1 người học là +500.000đ).

+ Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm.

+ Đối với thạc sỹ, giáo viên thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút) :

  • Cấp 1: 000 đ – 90.000 đ / 1 tiết (45 phút) = 140.000 đ – 180.000 đ / 1 buổi .
  • Cấp 2: 000 đ – 100.000 đ/ 1 tiết (45 phút) = 160.000 đ – 200.000 đ / 1 buổi .
  • Cấp 3: 100.000 đ -000 đ / 1 tiết (45 phút) = 200.000 đ – 240.000 đ / 1 buổi.