Bảng Giá Học Phí Tham Khảo (Học Phí 1 Tháng Của Gia Sư)

Lưu ý:

+ Bảng học phí trên là học phí 1 tháng của gia sư

+ Học phí có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu của phụ huynh và gia sư.

+ Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên. Đối với trường hợp tăng thêm giờ học (tăng 30 phút + 200.000đ; tăng 1 tiết (45 phút) + 300.000đ)

+ Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +300.000đ, thêm 1 người học là +500.000đ).

+ Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm.

+ Đối với thạc sỹ, giáo viên thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút) :

  • Cấp 1: 000 đ – 90.000 đ / 1 tiết (45 phút) = 140.000 đ – 180.000 đ / 1 buổi .
  • Cấp 2: 000 đ – 100.000 đ/ 1 tiết (45 phút) = 160.000 đ – 200.000 đ / 1 buổi .
  • Cấp 3: 100.000 đ -000 đ / 1 tiết (45 phút) = 200.000 đ – 240.000 đ / 1 buổi.