Cơ lượng tử

19 Tháng Chín, 2020

Bài giảng cơ học lượng tử (ĐH KHTN tp. HCM) – A.Vinh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài giảng cơ học lượng tử (ĐH KHTN tp. HCM) – A.Vinh, xin mời bạn […]
19 Tháng Chín, 2020

Moment động lượng

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Moment động lượng, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia […]
19 Tháng Chín, 2020

Bài tập cơ lượng tử – Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài tập cơ lượng tử – Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, xin mời bạn đọc gần […]
19 Tháng Chín, 2020

Bài tập lớn Cơ học lượng tử – Nguyễn Quang Thịnh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài tập lớn Cơ học lượng tử – Nguyễn Quang Thịnh, xin mời bạn đọc […]
19 Tháng Chín, 2020

Bài tập cơ học lượng tử

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài tập cơ học lượng tử, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được […]
19 Tháng Chín, 2020

Bài giảng cơ học lượng tử – Đinh Phan Khôi

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bài giảng cơ học lượng tử – Đinh Phan Khôi, xin mời bạn đọc gần […]
19 Tháng Chín, 2020

Ma trận Pauli và phương trình trị riêng

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Ma trận Pauli và phương trình trị riêng, xin mời bạn đọc gần xa đón […]
19 Tháng Chín, 2020

Các toán tử trong cơ học lượng tử – Lý Lê

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Các toán tử trong cơ học lượng tử – Lý Lê, xin mời bạn đọc […]