Hóa học đại học

Kho tài liệu hóa học đại học

3 Tháng Mười, 2020

Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1 – Thái Doãn Tĩnh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1 –  Thái Doãn Tĩnh, xin mời […]
3 Tháng Mười, 2020

Cơ sở Hóa học hữu cơ – Tập 2 – Thái Doãn Tĩnh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Cơ sở Hóa học hữu cơ – Tập 2 – Thái Doãn Tĩnh, xin mời […]
3 Tháng Mười, 2020

Cơ sở Hóa học hữu cơ – Tập 3 – Thái Doãn Tĩnh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Cơ sở Hóa học hữu cơ – Tập 3 – Thái Doãn Tĩnh, xin mời […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học hữu cơ – Đặng Như Tại

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học hữu cơ – Đặng Như Tại, xin mời bạn đọc gần xa đón […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học và màu sắc – G.N.FaĐeev

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học và màu sắc – G.N.FaĐeev, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học vô cơ – Tập 1 – Hoàng Nhâm

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học vô cơ – Tập 1 – Hoàng Nhâm, xin mời bạn đọc gần […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học vô cơ – Tập 2 – Hoàng Nhâm

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học vô cơ – Tập 2 – Hoàng Nhâm, xin mời bạn đọc gần […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học vô cơ – Tập 3 – Hoàng Nhâm

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học vô cơ – Tập 3 – Hoàng Nhâm, xin mời bạn đọc gần […]
3 Tháng Mười, 2020

Hóa học vô cơ – Các nguyên tố phi kim – Nguyễn Đức Vận

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Hóa học vô cơ – Các nguyên tố phi kim – Nguyễn Đức Vận, xin […]
error: Content is protected !!