Hóa học

25 Tháng Chín, 2020

Câu hỏi phân loại hóa học hay và khó – Nguyễn Công Viên

Câu hỏi phân loại hóa học hay và khó – Nguyễn Công Viên Lời giới thiệu! Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới […]
25 Tháng Chín, 2020

16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa – Phạm Ngọc Bằng

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa – […]
25 Tháng Chín, 2020

55 công thức giải nhanh hóa học vô cơ

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 55 công thức giải nhanh hóa học vô cơ , xin mời bạn đọc gần […]
25 Tháng Chín, 2020

68 công thức kinh nghiệm giải nhanh bài toán hóa học

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 68 công thức kinh nghiệm giải nhanh bài toán hóa học, xin mời bạn đọc […]
25 Tháng Chín, 2020

100 lỗi sai ai cũng gặp trong môn hóa – Lê Đăng Khương

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 100 lỗi sai ai cũng gặp trong môn hóa – Lê Đăng Khương, xin mời […]
25 Tháng Chín, 2020

Bẫy trong thường gặp trong các kì thi môn Hóa

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bẫy trong thường gặp trong các kì thi môn Hóa, xin mời bạn đọc gần […]
25 Tháng Chín, 2020

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học, xin mời bạn đọc gần xa […]
25 Tháng Chín, 2020

Phương pháp quy đổi – Nguyễn Tuấn An

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Phương pháp quy đổi – Nguyễn Tuấn An, xin mời bạn đọc gần xa đón […]
25 Tháng Chín, 2020

Trọn bộ 50 công thức giải nhanh Hóa học thường gặp

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Trọn bộ 50 công thức giải nhanh Hóa học thường gặp, xin mời bạn đọc […]