Sóng cơ – Giao thoa sóng – Sóng dừng – Sóng âm

21 Tháng Chín, 2020

Sóng âm – Đỗ Ngọc Hà

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Sóng âm – Đỗ Ngọc Hà, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được […]
21 Tháng Chín, 2020

Giao thoa sóng nâng cao – Đặng Việt Hùng

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Giao thoa sóng nâng cao – Đặng Việt Hùng, xin mời bạn đọc gần xa […]
21 Tháng Chín, 2020

Giao thoa sóng hay và khó – Bùi Lê Phú Quốc

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Giao thoa sóng hay và khó – Bùi Lê Phú Quốc, xin mời bạn đọc […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề Bài tập sóng cơ học – Nguyễn Hồng Khánh

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề Bài tập sóng cơ học – Nguyễn Hồng Khánh, xin mời bạn đọc […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề sóng cơ học nâng cao – Nguyễn Văn Trung

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề sóng cơ học nâng cao – Nguyễn Văn Trung, xin mời bạn đọc […]
21 Tháng Chín, 2020

50 bài toán sóng cơ nâng cao

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 50 bài toán sóng cơ nâng cao, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề sóng cơ học – Đoàn Văn Lượng

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề sóng cơ học – Đoàn Văn Lượng, xin mời bạn đọc gần xa […]
error: Content is protected !!