Sóng cơ – Giao thoa sóng – Sóng dừng – Sóng âm

21 Tháng Chín, 2020

Sóng âm – Đỗ Ngọc Hà

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý – Trần Nguyên Tường Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Sóng âm […]
21 Tháng Chín, 2020

Giao thoa sóng nâng cao – Đặng Việt Hùng

Giao thoa sóng nâng cao – Đặng Việt Hùng Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Giao thoa sóng nâng cao – […]
21 Tháng Chín, 2020

Giao thoa sóng hay và khó – Bùi Lê Phú Quốc

Giao thoa sóng hay và khó – Bùi Lê Phú Quốc Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Giao thoa sóng hay […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề Bài tập sóng cơ học – Nguyễn Hồng Khánh

Chuyên đề Bài tập sóng cơ học – Nguyễn Hồng Khánh Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề Bài tập […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề sóng cơ học nâng cao – Nguyễn Văn Trung

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý – Trần Nguyên Tường Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề […]
21 Tháng Chín, 2020

50 bài toán sóng cơ nâng cao

50 bài toán sóng cơ nâng cao Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 50 bài toán sóng cơ nâng cao, xin […]
21 Tháng Chín, 2020

Chuyên đề sóng cơ học – Đoàn Văn Lượng

Chuyên đề sóng cơ học – Đoàn Văn Lượng Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chuyên đề sóng cơ học – […]