Gia Sư Dạy Kèm Theo Lớp

13 Tháng Tám, 2022

Gia sư môn Hóa lớp 10

Gia Sư Môn Hóa Lớp 10 Giới thiệu Môn Hóa học lớp 10 là một môn học được tách ra riêng biệt từ môn Khoa học […]
13 Tháng Tám, 2022

Gia sư môn Hóa lớp 11

Gia Sư Môn Hóa Lớp 11 Giới thiệu Trong chương trình mới 2018, các môn đều được cải biên mới hoàn toàn, nhất là môn Hóa […]
21 Tháng Tám, 2022

Gia sư dạy kèm môn KHTN lớp 6

Gia Sư Môn KHTN Lớp 6 Giới thiệu Theo chương trình mới 2018, từ năm học 2021 trở đi các môn Vật lý – Hóa học […]
21 Tháng Tám, 2022

Gia sư môn KHTN lớp 7

Gia Sư Môn KHTN Lớp 7 Giới thiệu Từ năm học 2022 trở đi, môn Lý Hóa Sinh lớp 7 được gộp chung thành môn KHTN […]
22 Tháng Tám, 2022

Gia sư môn KHTN lớp 8

Gia Sư Môn KHTN Lớp 8 Giới thiệu Từ năm học 2023, môn Lý Hóa Sinh lớp 8 sẽ được thay thế bằng môn KHTN (Khoa […]
22 Tháng Tám, 2022

Gia sư môn KHTN lớp 9

Gia Sư Môn KHTN lớp 9 Giới thiệu Từ năm học 2024, đây năm học mà môn Lý, Hóa, Sinh sẽ được dồn về một môn […]
23 Tháng Tám, 2022

Gia sư dạy kèm môn Hóa 12

Gia Sư Môn Hóa Lớp 12 Giới thiệu Từ năm học 2024, các em lớp 12 sẽ được học bộ sách giáo khoa mới, chắc chắn […]
23 Tháng Tám, 2022

Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 10

Gia Sư Môn Toán Lớp 10 Giới thiệu Gia sư môn Toán lớp 10 là một đội ngũ gia sư do trung tâm tuyển chọn và […]
24 Tháng Tám, 2022

Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 11

Gia Sư Môn Toán Lớp 10 Giới thiệu Trong chương trình Toán từ năm 2023 trở đi, môn Toán 11 sẽ được Bộ Giáo Dục phát […]