Tích phân – Phần 2 – Tác giả Nguyễn Bá Vương

Tích phân - Phần 2 - Tác giả Nguyễn Bá Vương

Tích phân - Phần 2 - Tác giả Nguyễn Bá Vương

Tích phân – Phần 2 – Tác giả Nguyễn Bá Vương

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Tích phân – Phần 2 – Tác giả Nguyễn Bá Vương, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Tích phân – Phần 2 – Tác giả Nguyễn Bá Vương gồm nội dụng sau đây:

Câu 1. Giả sử  \( \int\limits_{1}^{5}{\frac{1}{2x-1}dx}=\ln a  \). Giá trị của a là:

A. 3

B. 4

C. 9    

D. 16

Câu 2. Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{3x-1}{{{x}^{2}}+6x+9}dx}\) là:

A. \( 3\ln \frac{4}{3}-\frac{5}{6} \)

B.  \( 3\ln \frac{4}{3}+\frac{5}{6} \)

C.  \( 3\ln \frac{3}{4}-\frac{5}{6} \)     

D.  \( 3\ln \frac{16}{9}-\frac{5}{6} \)

Câu 3. Cho tích phân \(I=\int\limits_{1}^{m}{\frac{\ln (1+x)}{{{x}^{2}}}dx}\). Biết rằng \(I=3\ln \frac{2\sqrt{3}}{3}\). Giá trị của m là:

A. 2

B. 3

C.  \( \sqrt{3} \)                     

D. 8

Câu 4. Biết  \( \int\limits_{0}^{b}{(2x-4)dx}=0 \). Khi đó b nhận giá trị bằng:

A. b = 0 hoặc b = 2

B. b = 0 hoặc b = 4

C. b = 1 hoặc b = 2  

D. b = 1 hoặc b = 4

Câu 5. Để hàm số  \( f(x)=a\sin \pi x+b  \) thỏa mãn f(1) = 2 và  \( \int\limits_{0}^{1}{f(x)dx}=4 \) thì a, b nhận giá trị:

\( a=\pi ,b=0 \) B.  \( a=\pi ,b=2 \)      C.  \( a=2\pi ,b=2 \)   D.  \( a=2\pi ,b=3 \)

Câu 6.  \( I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{\frac{1}{{{\cos }^{4}}x(1+{{\tan }^{2}}x)}dx} \) bằng

A. 1

B. 0

C.  \( \frac{1}{2} \)                

D. Không tồn tại

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Toán online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Tích phân – Phần 2 – Tác giả Nguyễn Bá VươngGia sư dạy kèm môn Toán, Gia sư Toán online, Gia sư online, gia sư môn Toán, gia sư dạy kèm môn Toán, dạy kèm luyện thi đại học môn toán, dạy kèm toán 12, dạy kèm toán lý hóa

Nguồn: Sưu tầm