23 trọng điểm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp

23 trọng điểm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 23 trọng điểm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Ebook 23 trọng tâm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Những chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3.

Vấn đề 2. Những chất tác dụng với Cu(OH)2.

Vấn đề 3. Những chất phản ứng được với dung dịch Br2.

Vấn đề 4. Những chất phản ứng được với H2.

Vấn đề 5. Những chất phản ứng được với dung dịch NaOH.

Vấn đề 6. Những chất phản ứng được với dung dịch HCl.

Vấn đề 7. Những chất phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl.

Vấn đề 8. Những chất phản ứng được với quỳ tím.

Vấn đề 9. So sánh tính bazơ.

Vấn đề 10. So sánh tính axit.

Vấn đề 11. So sánh nhiệt độ sôi.

Vấn đề 12. Đồng phân của chất hữu cơ.

Vấn đề 13. Phản ứng tách nước của ancol.

Vấn đề 14. Phản ứng cộng nước và phản ứng thủy phân.

Vấn đề 15. Phân loại polime.

Vấn đề 16. Những chất tham gia phản ứng trùng hợp, trùng ngưng.

Vấn đề 17. Các phát biểu trong hóa hữu cơ.

Vấn đề 18. Tổng hợp tính chất của chất hữu cơ.

Vấn đề 19. Tổng hợp sơ đồ hữu cơ.

Vấn đề 20. Tổng hợp dãy đồng đẳng và công thức tổng quát.

…..

Phụ huynh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Hóa 12 vui lòng liên hệ: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân.

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều.

Từ khóa: Ebook 23 trọng tâm hóa hữu cơ quan trọng thường gặp, trung tâm gia sư, gia sư dạy kèm, gia sư dạy kèm môn hóa, gia sư dạy kèm hóa 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online hóa học 12, gia sư, ebook hóa học 12, tài liệu hóa học 12.

Nguồn: Sưu tầm

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!