80 đề luyện nắm chắc 7 điểm – Môn Vật lý 12 – Nguyễn Đức Thuận

80 đề luyện nắm chắc 7 điểm - Môn Vật lý 12 - Nguyễn Đức Thuận

80 đề luyện nắm chắc 7 điểm - Môn Vật lý 12 - Nguyễn Đức Thuận

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook 80 đề luyện nắm chắc 7 điểm – Môn Vật lý 12 – Nguyễn Đức Thuận, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook 80 đề luyện nắm chắc 7 điểm – Môn Vật lý 12 – Nguyễn Đức Thuận gồm nội dụng sau đây:

Câu 1: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50 πt (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là:

9 và 10 B. 9 và 8 C. 7 và 8 D. 7 và 6

Câu 2: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A1 và A2 (với A2 = 5A1) thì dao động tổng hợp có biên độ là:

A1 B. 4A1 C. 6A1 D. A2

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Cho biết tại thời điểm t vật có li độ x = 2

5 cm đang chuyển động theo chiều âm với vận tốc v = 8π cm/s. Biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,25s. Biên độ dao động của vật là:

6 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 2 cm

Câu 4: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì:

bước sóng tăng, tần số không đổi B. bước sóng và tần số đều tăng

bước sóng giảm, tần số thay đổi D. bước sóng và tần số đều không đổ

Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch góc 3  thì:

mạch có tính cảm kháng B. mạch có tính dung kháng

chưa kết luận được D. mạch có tính cộng hưởng

Câu 6: Đặt điện áp u = U2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 300Ω và cường độ dòng

điện trong mạch nhanh pha 4 

so với điện áp u. Giá trị của L là:

họn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật:

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Vật lý tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Vật lý online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: 80 đề luyện nắm chắc 7 điểm – Môn Vật lý 12 – Nguyễn Đức ThuậnGia sư dạy kèm môn vật lý, Gia sư lý online, đề luyện thi vật lý 12, đề ôn thi vật lý 12, Gia sư online, nhận dạy kèm vật lý

Nguồn: Sưu tầm

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!