Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lý – Tập 2 – Chu Văn Biên

Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lý - Tập 2 - Chu Văn Biên

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lý – Tập 2 – Chu Văn Biên, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lý – Tập 2 – Chu Văn Biên

Chương 3. Điện xoay chiều

Chủ đề 10. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Dạng 1. Bài toán liên quan đến đại cương về dòng điện xoay chiều

+ Biểu thức điện áp và dòng điện: [latex] \left\{ \begin{align}& u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{u}} \right) \\ & i={{I}_{0}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{i}} \right) \\ & \varphi ={{\varphi }_{u}}-{{\varphi }_{i}} \\ \end{align} \right.[/latex] với  [latex] \left\{ \begin{align}& \omega =2\pi f \\ & {{U}_{0}}=U\sqrt{2} \\ & {{I}_{0}}=I\sqrt{2} \\ \end{align} \right. [/latex].

+ Khi đặt điện áp xoay chiều vào R thì công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra sau thời gian t: [latex] \left\{ \begin{align}& P={{I}^{2}}R=\frac{{{U}^{2}}}{R}=\frac{I_{O}^{2}R}{2}=\frac{U_{O}^{2}}{2R} \\ &Q=Pt=\frac{I_{O}^{2}Rt}{2}={{I}^{2}}Rt=\frac{U_{O}^{2}t}{2R}=\frac{{{U}^{2}}t}{R} \\ \end{align} \right. [/latex]

+ Khi đặt điện áp xoay chiều vào RLC thì công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra sau thời gian t: [latex] \left\{ \begin{align}& P={{I}^{2}}R \\ & Q=Pt \\ \end{align} \right. [/latex] với  [latex] I=\frac{U}{Z} [/latex] và [latex] Z=\sqrt{{{R}^{2}}+{{({{Z}_{L}}-{{Z}_{C}})}^{2}}}=\sqrt{{{R}^{2}}+{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}}}[/latex]

Phụ huynh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý vui lòng liên hệ: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân.

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ khóa: Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lý – Tập 2 – Chu Văn Biên, chu văn biên, gia sư dạy kèm vật lý, dạy kèm môn vật lý 12, dạy kèm vật lý online, gia sư online, gia sư nhân tài việt, trung tâm gia sư 

Nguồn: Sưu tầm

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

error: Content is protected !!