Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều – Đỗ Ngọc Hà

Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều - Đỗ Ngọc Hà

Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều - Đỗ Ngọc Hà

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều – Đỗ Ngọc Hà, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Vật lý 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều – Đỗ Ngọc Hà gồm nội dụng sau đây:

Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều

Định luật Ohm cho đoạn mạch X bất kì \(\tilde{i}=\frac{{{{\tilde{u}}}_{X}}}{{{{\tilde{Z}}}_{X}}}\).

+ Nếu đoạn mạch X chứa RLC thì  \( \tilde{Z}=R+i({{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}) \).

+ Nếu đoạn mạch X chứa RL thì  \( {{\tilde{Z}}_{RL}}=R+i{{Z}_{L}} \).

+ Nếu đoạn mạch X chứa RC thì  \( {{\tilde{Z}}_{RC}}=R-{{Z}_{C}}I \).

+ Nếu đoạn mạch X chứa R thì  \( {{\tilde{Z}}_{R}}=R \).

+ Nếu đoạn mạch X chứa L thì  \( {{\tilde{Z}}_{L}}={{Z}_{L}}I \).

+ Nếu đoạn mạch X chứa C thì  \( {{\tilde{Z}}_{C}}=-{{Z}_{C}}I \).

 \( \Rightarrow \)  Máy tính fx-580 để chế độ MODE 2 để làm việc với số phức.

Ví dụ 1 (ĐH – 2013) Đặt điện áp  \( u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t \) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm  \( R=100\Omega  \), tụ điện có  \( C=\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }\text{ }F \) và cuộn cảm có  \( L=\frac{1}{\pi }\text{ }H \). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. \( i=2,2\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\text{ }A \)

B.  \( i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\text{ }A \)

C. \( i=2,2\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\text{ }A \)

D.  \( i=2,2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\text{ }A \)

Lời giải:

Chọn A.

 \( \tilde{i}=\frac{{\tilde{u}}}{{\tilde{Z}}}=\frac{{\tilde{u}}}{R+i({{Z}_{L}}-{{Z}_{C}})}=\frac{220\sqrt{2}}{100+i(100-200)}\xrightarrow{Casio}\frac{5}{4}\angle \frac{\pi }{4} \)

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Vật lý tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Vật lý online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Biểu diễn số phức giải điện xoay chiều – Đỗ Ngọc HàGia sư dạy kèm môn vật lý, Gia sư lý online, Gia sư online, nhận dạy kèm vật lý

Nguồn: Sưu tầm

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

error: Content is protected !!