Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Thanh Khuyến

Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học - Nguyễn Thanh Khuyến

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Thanh Khuyến, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Thanh Khuyến gồm một số nội dung chính sau:

Bộ đề 1:

Câu 1. Cho 3 đồng vị \( _{1}^{1}H,_{1}^{2}H,_{1}^{3}H \)

(1) 3 đồng vị này nằm trong cùng 1 ô của bảng tuần hoàn

(2) Đồng vị có tỉ số  \(\frac{\text{số nơtron}}{\text{số proton}} \) nhỏ nhất là  \( _{1}^{1}H \)

(3) Đồng vị cho ra nước nặng là  \( _{1}^{3}H \) đều có tính phóng xạ.

Chọn các phát biểu không đúng.

A. (3), (4)       B. (1), (2)        C. (1), (4)       D.  (2), (3)

Câu 2. Trong các phân tử.

(1) CH4           (2) CHCl3       (3) CCl4          (4) \( NH_{4}^{+} \)

Chất nào có cơ cấu tụ điện đều?

A. (1), (2), (3), (4)     B. (1), (2), (3) C. (1), (3), (4) D. Chỉ có (1), (3)

Câu 3. Sắp dung dịch các chất theo thứ tự pH tăng dần từ trái sang phải (các dung dịch có cùng nồng độ mol)

(1) CH3COOH           (2) HCl           (3) KCl           (4) K2CO3.

A. 1 < 2 < 3 < 4        B. 2 < 1 < 3 < 4        C. 3 < 4 < 1 < 2       D. 1 < 3 < 2 < 4.

Câu 4. Một dung dịch trong suốt không thể chứa các dãy ion sau:

(1) Na+, K+, \(CO_{3}^{2-},SO_{4}^{2-} \)             (2) Ca2+,  \( PO_{4}^{3-},NH_{4}^{+} \), Cl

(3) Ba2+, Mg2+, \( SO_{4}^{2-},CO_{3}^{2-} \)       (4) Fe3+, Cu2+, S2-, \( NO_{3}^{-} \).

Chọn phát biểu đúng. 

A. 1, 2, 3                     B. 2, 3, 4                     C. 1, 3, 4                     D. 3, 4

Phụ huynh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Hóa vui lòng liên hệ: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân.

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ khóa: Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Thanh Khuyến, gia sư dạy kèm online, dạy kèm online 1 kèm 1, dạy kèm online môn hóa 12, trung tam gia su, gia su, gia sư nhân tài việt, trung tâm gia sư nhân tài việt, dạy kèm môn hóa 12, gia sư dạy kèm môn hóa 12.

Nguồn: Sưu tầm

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!