Nguyên hàm – Tác giả Đặng Ngọc Hiền

Nguyên hàm - Tác giả Đặng Ngọc Hiền

Nguyên hàm - Tác giả Đặng Ngọc Hiền

Nguyên hàm - Tác giả Đặng Ngọc Hiền

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Nguyên hàm – Tác giả Đặng Ngọc Hiền, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Nguyên hàm – Tác giả Đặng Ngọc Hiền gồm nội dụng sau đây:

Chương III. Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng

Phần 1. Nguyên hàm

1. Khái niệm nguyên hàm

+ Nhắc lại: Vi phân của hàm số y = f(x) là: dy = df(x) = f’(x)đối xứng

+ Cho hàm số f(x) xác định trên K (khoảng, nửa khoảng hoặc đoạn  \( \mathbb{R} \)). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F’(x) = f(x),  \( \forall x\in K  \)

+ Nếu F(x) là một nghu của hàm số f(x) trên K thì F(x) + C,  \( C\in \mathbb{R} \), gọi là họ các nguyên hàm của hàm số f(x) trên K. Kí hiệu: \(\int{f(x)dx}=F(x)+C\)

Chú ý:  \( {{\left( \int{f(x)dx} \right)}^{\prime }}={{\left[ F(x)+C \right]}^{\prime }}=f(x) \)

2. Tính chất

+  \( \int{{f}'(x)dx}=f(x)+C  \)

+  \( \int{k.f(x)dx}=k\int{f(x)dx\text{ }}(k\ne 0) \)

+  \( \int{\left[ f(x)\pm g(x) \right]dx}=\int{f(x)dx}\pm \int{g(x)dx} \)

Chú ý:  \( \int{\left[ f(x).g(x) \right]dx}\ne \int{f(x)dx}.\int{g(x)dx} \);  \( \int{\frac{f(x)}{g(x)}dx}\ne \frac{\int{f(x)dx}}{\int{g(x)dx}} \)

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Toán online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Nguyên hàm – Tác giả Đặng Ngọc HiềnGia sư dạy kèm môn Toán, Gia sư Toán online, Gia sư online, dạy kèm toán học, dạy kèm online môn toán, trung tâm gia sư, gia sư online môn Toán, dạy kèm toán 12, gia sư toán 12!

Nguồn: Sưu tầm

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

error: Content is protected !!