Phương pháp tìm nguyên hàm – Tác giả Thầy Hiếu Live

Phương pháp tìm nguyên hàm - Tác giả Thầy Hiếu Live

Phương pháp tìm nguyên hàm - Tác giả Thầy Hiếu Live

Phương pháp tìm nguyên hàm - Tác giả Thầy Hiếu Live

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Phương pháp tìm nguyên hàm – Tác giả Thầy Hiếu Live, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Phương pháp tìm nguyên hàm – Tác giả Thầy Hiếu Live gồm nội dụng sau đây:

Dạng 1. Nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm

Bài toán 1. Khái niệm nguyên hàm và tính chất

1. Khái niệm nguyên hàm

+ Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu: F’(x) = f(x),  \( \forall x\in K  \).

+ Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của hàm số f(x) trên K là:  \( \int{f(x)dx}=F(x)+C,\operatorname{co}nst=C\in \mathbb{R} \)

2. Tính chất

Nếu f(x), g(x) là 2 hàm số liên tục trên K và k\ne 0 thì ta luôn có:

+  \( \int{{f}'(x)dx}=f(x)+C  \)

+  \( \int{k.f(x)dx}=k\int{f(x)dx} \)

+  \( \int{\left[ f(x)\pm g(x) \right]dx}=\int{f(x)dx}\pm \int{g(x)dx} \)

Phương pháp: Để F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x), ta cần chứng minh:  \( {F}'(x)=f(x) \)

Câu 1. Hàm số  \( F(x)=5{{x}^{3}}+4{{x}^{2}}-7x+120+C  \) là nguyên hàm của hàm số?

A. \( f(x)=5{{x}^{2}}+4x-7 \)

B.  \( f(x)=\frac{5}{4}{{x}^{4}}+\frac{4}{3}{{x}^{3}}-\frac{7}{2}{{x}^{2}} \)                

C.  \( f(x)=5{{x}^{2}}+4x-7 \)       

D.  \( f(x)=15{{x}^{2}}+8x-7 \)

Câu 2. Hàm số  \( F(x)={{e}^{{{x}^{2}}}} \) là nguyên hàm của hàm số:

A. \( f(x)=2x{{e}^{{{x}^{2}}}} \)

B.  \( f(x)={{e}^{2x}} \)                  

C.  \( f(x)=\frac{{{e}^{{{x}^{2}}}}}{2x} \)                  

D.  \( f(x)={{x}^{2}}{{e}^{{{x}^{2}}}}-1 \)

Câu 3. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \( f(x)=\frac{x(2+x)}{{{(x+1)}^{2}}} \)

A. \( \frac{{{x}^{2}}+x-1}{x+1} \)

B.  \( \frac{{{x}^{2}}-x-1}{x+1} \)                     

C.  \( \frac{{{x}^{2}}+x+1}{x+1} \)                     

D.  \( \frac{{{x}^{2}}}{x+1} \)

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Toán online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Phương pháp tìm nguyên hàm – Tác giả Thầy Hiếu LiveGia sư dạy kèm môn Toán, Gia sư Toán online, Gia sư online, gia sư toán học, gia sư dạy kèm toán tại nhà, trung tâm gia sư dạy kèm môn toán, nhận dạy kèm toán học 12, chuyên đề tích phân – nguyên hàm!

Nguồn: Sưu tầm