Tích phân – Phần 1 – Tác giả Nguyễn Bảo Vương

Tích phân – Phần 1 – Tác giả Nguyễn Bá Vương

Tích phân – Phần 1 – Tác giả Nguyễn Bá Vương

Tích Phân - Phần 1 - Tác giả: Nguyễn Bảo Vương

Trung Tâm Gia sư Nhân Tài Việt trân trọng giới thiệu ebook Chinh Phục Nguyên Hàm – Tích Phân – Tác giả: Nguyễn Hữu Bắc, xin mời bạn đọc gần xa đón đọc, được Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt tổng hợp và sưu tầm.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán 12 vui lòng liên hệ hotline: 094.625.1920 (Zalo) – Thầy Nhân. Hoặc đăng ký biểu mẫu dưới đây!

Ebook Tích Phân – Phần 1 – Tác giả: Nguyễn Bảo Vương gồm nội dụng sau đây:

Dạng 1. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích

Phương pháp:

Để tính tích phân  \( I=\int\limits_{a}^{b}{f(x)dx} \) ta phân tích  \( f(x)={{k}_{1}}{{f}_{1}}(x)+…+{{k}_{m}}{{f}_{m}}(x) \).

Trong đó các hàm  \( {{f}_{i}}(x) \)  \( (i=1,2,3,…,n) \) có trong bảng nguyên hàm.

Ví dụ 1: Tính các tích phân sau:

a) \( I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{x}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1}}dx} \)

b) \( J=\int\limits_{2}^{7}{\frac{x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}dx} \)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: \( x=(3x+1)-(2x+1) \) \( =\left( \sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1} \right)\left( \sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1} \right) \)

Nên:  \( I=\int\limits_{0}^{1}{\left( \sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1} \right)dx} \) \( =\left. \left[ \frac{2}{9}\sqrt{{{(3x+1)}^{3}}}-\frac{1}{3}\sqrt{{{(2x+1)}^{3}}} \right] \right|_{0}^{1}=\frac{17-9\sqrt{3}}{9} \)

b) Ta có: \( x=\frac{1}{4}\left( \sqrt{x+2}+\sqrt{x-2} \right)\left( \sqrt{x+2}-\sqrt{x-2} \right) \)

Nên:  \( J=\frac{1}{4}\int\limits_{2}^{7}{\left( \sqrt{x+2}-\sqrt{x-2} \right)dx}=\frac{19-5\sqrt{5}}{6} \)

Ví dụ 2: Tính các tích phân sau:

a) \( I=\int\limits_{-\frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}}{\sin 2x.\sin 3xdx} \)

b) \( J=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{{{\cos }^{4}}xdx} \)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: \( I=\frac{1}{2}\int\limits_{-\frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}}{(\cos x-\cos 5x)dx} \) \( =\left. \frac{1}{2}(\sin x-\frac{1}{5}\sin 5x) \right|_{-\frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}}=\frac{4}{5} \)

b) Ta có: \( {{\cos }^{4}}2x=\frac{1}{2}(1+2\cos 4x+{{\cos }^{2}}4x) \) \( =\frac{1}{4}(3+4\cos 4x+\cos 8x) \)

Nên  \( I=\frac{1}{4}\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{(3+4\cos 4x+\cos 8x)dx} \)  \( =\left. \frac{1}{4}\left( 3x+\sin 4x+\frac{1}{8}\sin 8x \right) \right|_{0}^{\frac{\pi }{4}}=\frac{3\pi }{16} \)

Các Quý thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký làm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà hoặc gia sư dạy kèm môn Toán online qua mạng, vui lòng đăng ký mẫu biểu dưới đây!

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: giasudaykemnhantaiviet@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

Từ Khóa: Tích Phân – Phần 1 – Tác giả: Nguyễn Bảo VươngGia sư dạy kèm môn Toán, dạy toán online, gia sư môn toán, dạy luyện thi môn toán 12, chuyên đề tích phân, chuyên đề nguyên hàm,  Gia sư Toán online, Gia sư online, gia sứ

Nguồn: Sưu tầm